• پیامهای مهم هواشناسی کشاورزی

                  

                                                                        برای دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی بر روی لینک بالا کلیک نمائید                هشداز ها و اطلاعیه ها                                       

      

    • سامانه توسعه هواشناسی کاربردی (تهک)کشاورزی در راستای:
     اقتصاد مقاومتی : تولید- اشتغال                                              اقتصاد مقاومتی : تولید- اشتغال                             اقتصاد مقاومتی : تولید- اشتغال
    • هواشناسی کشاورزی
     توصیه های هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی در خدمت جامعه کشاورزان
    • توصیه های کاشت داشت برداشت

     سامانه تهک ( توسعه هواشناسی کاربردی) کشاورزی از ابتدا  تا انتهای کار با کشاورزان عزیز

                                                         

     دریافت نقشه های پیش بینی دما و بارش بر اساس مدل های مختلف ( کلیک فرمائید )