• Genome-wide linkage mapping of QTL for physiological traits in a Chinese wheat population using the 90K SNP array
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: Fengmei Gao . Jindong Liu . Li Yang . Xiaoxia Wu . Yonggui Xiao . Xianchun Xia . Zhonghu He
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه