• بررسی یخبندان های زودرس در استان چهارمحال و بختیاری و شناسایی مناطق با طول دوره رشد مناسب جهت تعیین الگوی کشت
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: سعید قطره سامانی 1- آرمان اسکندری شهرکی 2 - مهرداد قطره سامانی 3
     متن

     چکیده:
     یکی از محدودیت های محیطی، دمای پایین است که به عنوان مهمترین عامل از بین رفتن محصولات کشاورزی، در میان
     تمامی عوامل خسارت زای محیطی و بیولوژیکی، مخصوصا در کشت دوم مطرح است. بدین منظور یخبندان های زودرس را در
     استان چهارمحال و بختیاری مورد بررسی قرار داده تا مکان های مناسب با طول دوره رشد و دوره کشت لازم را شناسایی و
     بتوان از ارقام مناسب به عنوان کشت دوم در منطقه استفاده نمود، تا با یخبندان های زودرس برخورد ننماید. بررسی ها نشان
     داد که زمان شروع یخبندان در استان از شمال به جنوب و از شرق به غرب به تاخیر می افتد. اولین شروع در شمال شرق و
     مرکز استان با احتمال 75 درصد در اوایل آبان و با احتمال 90 درصد در 10 آبان ماه اتفاق می افتد. آخرین شروع یخبندان در
     جنوب استان با احتمال 75 درصد 27 آذرماه و با احتمال 90 درصد آخر آذرماه می باشد. با توجه به اینکه شروع یخبندان با
     احتمال 90 درصد در مناطق مختلف استان مشخص گردیده است، برداشت محصول اول تا قبل از این تاریخ انجام و کشت
     محصول دوم، انجام پذیرد.

      فایل ضمیمه
      
     frizing.pdf101.56  کیلوبایت