• Uncovering the Dispersion History, Adaptive Evolution and Selection of Wheat in China
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: Yong Zhou1&, Zhongxu Chen1&, Mengping Cheng1, Jian Chen2, Tingting Zhu3, Rui Wang4, Yaxi Liu1, Pengfei Qi1, Guoyue Chen1, Qiantao Jiang1, Yuming Wei1, Ming-Cheng Luo3, Eviatar Nevo5, Robin G. Allaby6, Dengcai Liu1, Jirui Wang1,*, Jan Dvorák3,*, Youliang Z
      فایل ضمیمه
      
     china.pdf5.73  مگابایت