• بررسی اثرات خشکسالیهای اخیر بر کاهش سطح منابع آب زیر زمینی در دشت مرکزی اراک. تهیه کنندگان : محمود امیدی، محسن کریمی، غلامرضا مرادی، شهره شاه آبادی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: محمود امیدی، محسن کریمی، غلامرضا مرادی، شهره شاه آبادی
     زمینه تحقیقاتی: خشکسالی
     متن
     بررسی اثرات خشکسالیهای اخیر بر کاهش سطح منابع آب زیر زمینی در دشت مرکزی اراک. تهیه کنندگان : محمود امیدی، محسن کریمی،  غلامرضا مرادی،  شهره شاه آبادی

      چکیده                                 

     خشکسالی پدیده ای است که به تواتر در بخشهای وسیعی از کشور به علت تغییر در گردش عمومی جو و کاهش مقدار نزولات جوی روی می دهد. در واقع خشکسالی یکی ازمهمترین بلیه طبیعی محسوب می شود و وقوع آن غیر قابل اجتناب می باشد. این پدیده عموماً با کاهش بارندگی و شرایط ویژه منطقه  به جهت از بین رفتن عرضه و تقاضا در میزان مصرف آب نمایان می گردد. در این تحقیق با استفاده از داده های اقلیمی ایستگاه اراک طی دوره آماری 48 ساله از سال1340 تا 1388 و ایستگاههای ساروق، آشتیان، گوار و داودآباد از سال 1366 تا 1388شامل دمای هوا، بارش و تعداد روزهای یخبندان و داده های پیزومتری و بهره مندی از نرم افزار های متداول، نقش تغییرات آب و هوا بر کاهش سطح آب های زیر زمینی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد طی دهه اخیر از سال 1380 تاکنون بارندگی ها در بعضی از سالها بشدّت کاهش یافته و شدیدترین خشکسالی در سال زراعی 79-78 و 87-86 به وقوع پیوسته است.. طی دهه اخیر، افزایش دما به میزان 8/0 درجه سلسیوس باعث گردیده تا تعداد روزهای یخبندان از 90 روز به 80 روز کاهش یافته و متوسط بارش برف از 12 مورد به 3 مورد در سال برسد. در مجموع دو عامل تغییر اقلیم و استفاده بی رویه بدون در نظر گرفتن محدودیت آب های زیر زمینی از جمله عواملی هستند که سطح آبهای زیر زمینی در دشت اراک طی دوره 1365 تا 1388 به میزان 17 متر کاهش نشان می دهد.
      
      
     واژه های کلیدی:اقلیم، آمایش، خشکسالی، دشت اراک، آب زیرزمینی

     برای دریافت اصل مقاله به فایل پیوست مراجعه فرمائید

      فایل ضمیمه
      
     drought-water.pdf588.05  کیلوبایت