• نمودار کمینه دمای هوا، عمق و سطح خاک
     عنوان: نمودار کمینه دمای هوا، عمق و سطح خاک
     دسته بندی: نمودار دمای عمق و سطح خاک
     توضیح:

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. در نمودارهای پیوست دمای هوا بشکل روزانه ( از اول مهر) تا امروز ترسیم شده است که خطوط آبی دمای کمینه در ارتفاع 1.70 را نشان می هد و خطوط قرمز رنگ کمینه دمای ارتفاع 5 سانتی متری بالای سطح زمین و خطوط سیاه دمای عمق 5 سانتی متری خاک را نشان می دهد.برای مشاهده نمودار های ایستگاه های هواشناسی بر روی علامت فوق کلیک فرمائید .