• نمودار دما و بارش
     عنوان: نمودار دما و بارش سال 97
     دسته بندی: نمودار دما و بارش سال 92و93
     توضیح:

      نمودار های دما و بارش سال 1394 و سال 1396 تا این تاریخ  بر روی علامت بالا کلیک نمائید

     در این نمودار ها  دو محور عمودی وجود دارد که محور عمودی سمت راست میزان بارش بر حسب میلی متر و محور عمودی سمت چپ میزان دما بر حسب درجه سلسیوس را نشان می دهد. محور افقی روز می باشد . نمودار های میله ای میزان بارش در سال زراعی جاری( سبز  رنگ) و سال زراعی گذشته( آبی رنگ) را در روزهای مختلف نشان می دهد . با استفاده از این نمودار ها می توان دوره های تر و خشک بارش را در هر منطقه محاسبه نمود .

     نمودارهای خطی میزان دما در دوره بلند مدت( آبی رنگ) ، سال زراعی گذشته ( سبز رنگ) و سال زراعی جاری( قرمز رنگ) را نشان داده که بشکل روزانه ترسیم شده است .