• سرآبله ناحیه 3


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     ایلام سرآبله
     44 34 46 31 47 33 1045 1385 فعال

      

      ایستگاه هواشناسی کشاورز ی سرابله ایلام
     ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی سرابله در سال 1385بصورت رسمی افتتاح گردید که در فاصله 5کیلومتری شهر سرابله از توابع شهرستان چرداول ودر حوالی سه راهی روستای زنجیره قرار دارد .از نظر آب وهوایی جزو مناطق سرد ومعتدل می باشد .
     بافت خاک ایستگاه از نوع رسی ولومی وشنی می باشد که معدل آمار بارندگی منطقه 490 میلی مترمی باشد.انجام مطالعات بررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی بر روی محصولات کشت شده در ایستگاه عملا از سال زراعی 89-1388 آغاز گردید که در ابتدا برروی یک واریته گندم مطالعات انجام می گرفت ولی هم اکنون این محصولات شامل دو واریته گندم می باشند .پرسنل این ایستگاه جمعا دو نفر می باشند که هم دیدبانیهای سینوپتیکی وهم دیدبانیهای کشاورزی راهمزمان با هم انجام میدهند . تمام دیدبانیهای فنولولوژیکی واندازه گیریهای بیومتری محصولات انچام گرفته وبصورت فرمهای هفتگی وبولتنهای ماهانه وتحلیلی فصلی وسالانه نتیجه گزارشات به  سازمان مرکزی ارسال می گردد . لازم بذکر است که دیسکاشنهای کشاورزی نیز با همکاری اداره پیش بینی توسط کارکنان این ایستگاه تهیه وتنظیم می گردد .