• اهواز ناحیه 4


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     خوزستان
     اهواز
     00 33 48 00 15 31 12 1382 فعال

      

      

      

     اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز
     اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز در جاده اهواز خرمشهر قدیم با طول 48 درجه و33 دقیقه و عرض 31 درجه و14 دقیقه با ارتفاع 12 متر از سطح دریا  به فاصله 6 الی 7 کیلومتری از شهر اهواز ودر جنوب شرق اهواز واقع شده و در سال 1382 تاسیس شده است .
     .این اداره از اداره فرودگاهی اهواز 35 کیلومتر فاصله داشته و رودخانه کارون به فاصله تقریبی کمتر از 1000 متر از این اداره عبور می نماید همچنین روستای ام ااطمیر به فاصله 600 متری از این اداره واقع گشته که عمده فعالیت کشاورزی ساکنین این روستا کشت گندم آبی می باشد.
     کشت گندم دراین منطقه از اواخر آبان آغاز گردیده و تا دهه سوم آذر انجام می گردد.رقم چمران رقم غالب مورد کشت در این منطقه می باشد. دیده بانیهای این محصول معمولا از ابتدای آذرماه تا اوایل اردیبهشت می باشد.
     همجواری اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز با موسسه نخل وخرما ومیوه های گرمسیری کشور نیز باعث گردیده تا علاوه بر محصول گندم محصول خرما نیز از دیگر محصولات مورد مطالعه این ا داره باشد.
     رقم برحی رقم مورد مطالعه دراین اداره می باشد که دیده بانی های هواشناسی کشاورزی این محصول هر ساله از اوایل بهار آغاز وتا اوایل شهریور ماه انجام میشود. اداره تحقیات هواشناسی کشاورزی اهواز در حال حاضر دارای 3 پرسنل می باشد .
     فعالیتهای پژوهشی
     اداره تحقیقات هواشناسی کشاورزی اهواز علاوه بر امور مربوط به دیده بانی های هواشناسی کشاورزی دراجرای امور تحقیقاتی نیز با ارائه مقالات در همایشها و سمینارهای علمی نیز داشته است که پاره ای از این موارد به شرح ذیل می باشد.
     1-    حضور درچهارمین همایش مدیزیت بحران آب دانشگاه امیرکبیر سال 1390
     2- حضور درپنجمین همایش مدیزیت محیط زیست دانشگاه تهران سال 1390
     3-حضور دراولین همایش مهندسی محیط زیست(آلودگی هوا) دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان سال 1392
     4- حضور در اولین همایش کشاورزی در شرایط محیطی سخت   دانشگاه رامهرمز1391
     بخشی از حضور این اداره درهمایشها وسمینارهای علمی بوده است.
     همکاری در اجرای طرحهای پژوهشی
     1-شامل طرح تحقیقاتی ذرت   به سرپرستی جناب دکتر بازگیر
     2-طرح تحقیقاتی ارزیابی تغییر اقلیم در استان خوزستان