• کهریز ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     آذربایجان غربی
     کهریز
     00 57 44 00 52 37 1336 1365 فعال

      

      

     معرفی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه و شرح مختصری از فعالیت های آن
     ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه یکی از قدیمی ترین ایستگاههای هواشناسی کشاورزی کشور است که از(سال تاسیس 1366) بررسی عوامل اقلیمی بر روی غالب محصولات باغی و زراعی در این ایستگاه انجام گرفته است. از جمله این محصولات می توان به زرد آلو، سیب، بادام، انگور، گندم،کلزا، چغندر قند و گیاهان دارویی اشاره کرد. این ایستگاه با مختصات جغرافیایی 37 درجه و 53 دقیقه شمالی و 45 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و با ارتفاع 1325 متر از سطح دریا در 45 کیلومتری جاده ارومیه به سلماس و در محوطه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهریز ارومیه واقع شده است. وضع طبیعی منطقه کوهستانی وبا فرو رفتگی وسیع با شیب ملایم بوده که جزو حوضه دریاچه ارومیه است. خاک منطقه رسوبی با بافت شنی – رسی بوده و بر اساس طبقه بندی دومارتن منطقه دارای اقلیم نیمه خشک است. میانگین مجموع واحد های حرارتی سالانه بیش از صفر درجه سانتی گراد 4400 واحد و برای دمای بیش از 10 درجه سانتی گراد بین 1500 تا 2000 واحد می باشد. توزیع بارندگی منطقه غیر یکنواخت بوده و عمده بارندگی ها در دو فصل بهار و زمستان نازل می شود.
      
     از اهم فعالیت های انجام گرفته این ایستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
     1- ثبت داده های روزانه پارامتر های هواشناسی از ساعت 0300 تا 1500 گرینویچ
     2- اندازه گیری رطوبت اعماق خاک
     3-اندازه گیری وثبت دیده بانی های فنولوژی و بیومتری  بر اساس دستور العمل های تعیین شده ها و پیش بینی کوتاه مدت محلی و تهیه بولتن های ده روزه، هفتگی، ماهانه و فصلی و پیش بینی عملکرد محصول و ارائه نتایج تحقیقات به دست آمده به مراکز کشاورزی .
     4-انجام پژوهش های علمی و تحقیقاتی در جهت بهبود فعالیت های هواشناسی کشاورزی.
     5- برقراری جلسات دیسکاشن هفتگی با کارشناسان بخش های مختلف جهاد کشاورزی استان هفته ای دو بار طی روز های یکشنبه و جهارشنبه و اعلام نتایج این جلسه بحث به سرویس های ترویجی و زارعین منطقه جهت افزایش عملکرد
     6-تعیین دقیق آستانه های کاردینال جوی برای واریته های مختلف گیاهان قابل کشت درمنطقه و نباتات موجود درمراحل گوناگون فنولوژیک .
     7- تجهیز و تکمیل وسائل آزمایشگاهی مورد لزوم در تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر طبق استاندارد های تعیین شده
     8- تهیه ، کنترل و ارسال بولتن های تهیه شده توسط کارشناس به مدیریت استان و سازمان های کشاورزی .
     9- ایجاد ارتباط با سازمان های کشاورزی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی در حوزه عمل در زمینه همکاری های مشترک .
     10- مشارکت درانجام تحقیقات هواشناسی کشاورزی با همکاری کارشناس و پرسنل.
     11- تکمیل بانک اطلاعاتی محصولات مورد مطالعه
     12- ارائه توضیح به  بازدید های دانش آموزی و دانشجویی جهت آشنایی ایشان با دانش ، ادوات و کاربرد هواشناسی در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی .
     13- - شرکت فعال در جلسات بیمه محصولات کشاورزی استان و جلسات تخصصی آب و خاک .
     14- عضویت و حضور فعال در کارگروه های تخصصی در سطح شهرستان ، استان و کشور.
     15- ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان مقاطع مختلف درراستای اجرای پروژه های درسی و پایان نامه های تحصیلی
     16-برخی از مقالات ارائه و چاپ شده در مجلات و همایش های ملی و منطقه ای به قرار زیر است:
     1-     پهنه بندی فراوانی وقوع تگرگ در استان آذر بایجان غربی( همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست- ارومیه- 1390)
     2-     بررسی خسارت تگرگ بر عملکرد ذرت دانه ای( همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست- 1392)
     3-     بررسی تغییرات دمای هوا و  خاک به منظور برآورد عمق نفوذ یخبندان( مطالعه موردی ایستگاه هواشناسی کشاورزی کهریز ارومیه( همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست- 1392)
     4-     بررسی شدت حذف پهنک برگ بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند( مجله علوم زراعی ایران- )
     5-     بررسی خسارت تگرگ بر عملکرد چغندر قند( همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست- ارومیه- 1390)
     6-      پیوند از دور و جایگاه آن در اقلیم شناسی ایران( دومین همایش نقش جغرافیا در برنامه ریزی محیطی هزاره سوم – دانشگاه پیام نور سقز- 1392)
     7-     7- Effect of leaf defoliation on some Agronomical traits of corn           ( World Applied   Sciences Journal 20 (4): 545-548, 2012 )