• میناب ناحیه 4


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     هرمزگان
     میناب
     19 05 57 25 06 27 29.6 1364 فعال

      

      

     شرح مختصری از مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی میناب
      
     شهرستان میناب یکی از شهرستان های گرمسیری استان هرمزگان است که در بخش مرکزی و در فاصله 100 کیلومتری از مرکز استان واقع شده است.  مساحت این شهرستان 7/7494 کیلومتر مربع است. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 40 متر است. میناب آب و هوای گرمسیری دارد و درجه حرارت هوا در تابستان بیش از 40 درجه سانتی گراد است و در زمستان تا 5/3 درجه سانتی گراد میرسد. این شهرستان در ناحیه‌ پست ساحلی با دشت های پهناور و حاصل خیز قرار گرفته اند. این شهرستان دارای زمستانی معتدل و تابستانی گرم و خشک می باشد. حداکثر درجه حرارت در خرداد ماه به 6/40درجه و حداقل در دیماه به5/3درجه سانتی گراد میرسد. میزان متوسط بارندگی سالیانه درحدود 2/197میلی متر است که نسبت به سایر نقاط ساحلی، بالاتر بوده و دی و اسفند پرباران ترین ماههای سال می باشند. فقط این شهرستان در استان دارای سد بتونی می باشد. نام این سد استقلال است. آبگیری از این سد و چاه های کشاورزی مهمترین منابع تامین آب بخش کشاورزی الین شهرستان را تشکیل می دهند. در شهرستان میناب  در مجموع 45964 هکتار زمین زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد که 15022 هکتار زراعی و 30942 هکتار به محصولات باغی اختصاص داردمحصولات باغی این شهرستان عبارتند از : خرما –پرتقال – نارنگی–لیمو ترش- لیمو شیرین – گریب فروت –موز وانبه. لیمو ترش معروفترین محصول این شهرستان می باشد. محصولات زراعی میناب از جمله: سیب زمینی –پیاز - گوجه فرنگی –بادمجان – هندوانه- خیار سبز –فلفل –لوبیا سبز- گل گلایول– آفتابگردان  زمینی –گندم وذرت دانه ای می باشد.
      
     شرح مختصری از فعالیت های کلی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی میناب
     1- تکمیل پلاتفرم هواشناسی با ادوات مناسب و استفاده صحیح و نگهداری ادوات موجود.
     2- تعیین و مشخص نمودن کرت های هواشناسی کشاورزی و بهره برداری از آنها مطابق دستورالعمل ها .
     3- برقراری ارتباط با ایستگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی جهت تهیه آمارو شناسایی خاک و نوع محصول و عملکرد آن .
     4- ثبت کلیه اندازه گیری ها و دیدبانی ها در پرونده های مربوطه طبق دستورالعمل ها و پیش بینی کوتاه مدت محلی و تهیه بولتن های ده روزه، هفتگی، ماهانه و فصلی و پیش بینی عملکرد محصول و ارائه نتایج تحقیقات به دست آمده به مراکز کشاورزی .
     5-ساعات کار همه روزه از ساعت 0300 تا 1500 گرینویچ مقرر شده و هیچگونه تعطیلی در مرکز وجود ندارد.  
     6-انجام تحقیقات جانبی جهت بهبود فعالیت های هواشناسی کشاورزی.
     7- ارتباط دائمی با سرویس های ترویجی و زارعین منطقه جهت افزایش عملکرد .
     8-تعیین دقیق آستانه های کاردینال جوی برای واریته های مختلف گیاهان قابل کشت درمنطقه و نباتات موجود درمراحل گوناگون فنولوژیک .
     9- انجام امور اداری و پاسخگویی به موارد مربوطه.
     10- ارتباط با استان و سازمان مرکزی جهت ارسال اطلاعاتی که به صورت رمز درآمده اند.
     11- تجهیز و تکمیل وسائل آزمایشگاهی مورد لزوم در تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر طبق استاندارد های تعیین شده .
     12- تهیه ، کنترل و ارسال بولتن های تهیه شده توسط کارشناس به مدیریت استان و سازمان های کشاورزی .
     13- بررسی وضع پرسنلی ایستگاه از نظر کمبود و ارائه پیشنهاد لازم در جهت تکمیل کادر ایستگاه.
     14- تهیه درخواست لوازم و ادوات مورد نیاز .
     15- رسیدگی به درخواست های اداری و پرسنلی.
     16-تهیه پیشنهاد های لازم درجهت افزایش سطح فعالیت های مرکز و ارائه به استان .
     17- ایجاد ارتباط با سازمان های کشاورزی ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزی در حوزه عمل در زمینه همکاری های مشترک .
     18- رسیدگی به امور مرکزاز لحاظ اداری ، مالی و فنی .
     19- همکاری های لازم با کارشناسان بخش کشاورزی در جهت تسریع فعالیت های تحقیقاتی .
     20- مشارکت درانجام تحقیقات هواشناسی کشاورزی با همکاری کارشناس و پرسنل.
     21- ایجاد ارتباط با مقامات علمی ، فنی و اجرایی حوزه عمل به منظور مشارکت در جلسات شورا های مرتبط با فعالیت های هواشناسی کشاورزی.
     22- تلاش درجهت کاربردی کردن یافته های فنی و علمی مرکز در کاربرد های استانی.
     23- ارائه خدمات عمومی و تخصصی ازجمله پیش بینی ، توصیه در مقیاس های زمانی مختلف به کاربران
     24- انجام سایر امور مرتبط با مرکز.
     25- انجام بازدید های دانش آموزی و دانشجویی جهت آشنایی ایشان با دانش ، ادوات و کاربرد هواشناسی در بخش های مختلف ازجمله کشاورزی .
     26- توسعه ایستگاه های شهرستان شامل ایستگاه های باران سنجی ، کلیماتولوژی ئ سینوپتیک تکمیلی .
     27- تهیه گزارشات تحلیلی جهت بخش های بیمه گر درراستای اعاده حقوق بهره برداران بخش کشاورزی .
     28- تشکیل کارگاه های آموزشی به صورت منظم در زمینه های مختلف هواشناسی کشاورزی جهت کارشناسان و کاربران بخش کشاورزی .
     29- عضویت و حضور فعال در کارگروه های تخصصی در سطح شهرستان ، استان و کشور.
     30- ارائه خدمات آماری و مشاوره ای به دانشجویان مقاطع مختلف درراستای اجرای پروژه های درسی و پایان نامه های تحصیلی .