• کرج ناحیه 1


      

     استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت
     البرز
     کرج 16 56 50 49 46 35 1261.1 1380 فعال

      

     اهم وظایف مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کرج
                                                      
      1.          بررسی‏‏ عوامل هواشناختی از جنبه کشاورزی بر روی محصولات زراعی سازگار با اقلیم کرج از جمله گندم، جو و ذرت و ارائه بولتن‏های ماهانه و فصلی.
     2.          تجهیز و تکمیل آزمایشگاه و ادوات مورد نیاز،‌ همچون سنسورهای رطوبت خاک (TDR) قابل حمل.
     3.          تجهیز ایستگاه خودکار هواشناسی به سنسور رطوبت خاک در سه عمق 10، 30 و 50 سانتی متری خاک به صورت ثابت.
     4.          همکاری مستمر با مراکز تحقیقات کشاورزی استان همچون مرکز تحقیقات نهال و بذر،‌ سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره منابع طبیعی و دانشکده کشاورزی.
     5.          همکاری در زمینه آموزش دانشجویان و دانش آموزان جهت آشنایی عملی آنان با کاربرد مطالعات هواشناسی.
     6.          همکاری با بخش آموزش سازمان هواشناسی کشور در امر آموزش پرسنل بخش هواشناسی کشاورزی.
     7.          همکاری با رادیو دانش جهت ارائه پیام رادیویی.
     8.          شرکت مستمر در جلسات پیش‏بینی و ارائه پیش‏آگاهی و توصیه‏های مورد نیاز به کشاورزان منطقه.
     9.          تهیه بولتن علمی ترویجی گندم پائیزه در منطقه کرج به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت، طول مراحل مختلف فنولوژیکی، تعداد روزهای لازم از زمان کاشت تا شروع مراحل مختلف، پیش‏بینی تاریخ رسیدن و توصیه‏های لازم دیگر در رابطه با گشت گندم.
     10.          تهیه گزارش تأثیر عوامل اقلیمی بر روی محصولات گندم و ذرت.
     11.          تهیه نرمال دما طی دوره های مختلف در شهر کرج.
     12.          تکمیل و راه اندازی ایستگاه سینوپتیک کرج بصورت مستقل و مجزا.
     13.          تهیه بولتن علمی ترویجی گندم مهدوی و ذرت علوفه‏ای واریته k704.
     14.          همکاری با دانشکده کشاورزی در انجام طرح‏های تحقیقاتی مربوط به مصرف بهینه آب در کشاورزی.
     15.          اجرای پروژه مطالعه هواشناسی کشاورزی با تأکید خاص بر اقلیم بندی منطقه‏ای.
     16.          ارائه طرح های کوتاه مدت و بلند مدت به فرمانداری شهرستان کرج.
     17.          شناخت و تعیین پوشش گیاهی منطقه و جمع آوری کلکسیون های گیاهی.
     18.          تهیه فهرستی از محصولات جدید با هماهنگی مراکز تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی قبل از آغاز سال زراعی به منظور مطالعات هواشناسی کشاورزی در سال های آتی.
     19.          تهیه آرشیو (نسخه الکترونیکی) از کلیه بولتن های اطلاعات هفتگی، ماهانه، فصلی و سایر اطلاعات آماری و فعالیت های علمی انجام گرفته در مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی.
     20.          ارسال انواع اطلاعات هواشناسی کشاورزی به شرح زیر:
     o     اطلاعات جلسات بحث پیش بینی هواشناسی کشاورزی.
     o     اطلاعات هفتگی در محیط Excel.
     o     بولتن ماهیانه محصولات زراعی در محیط Excel.
     o     بولتن فصلی محصولات زراعی در محیط Excel.
     21.          تهیه و تنظیم سالانه بروشورهای ترویجی از محصولات مختلف زراعی و باغی مورد مطالعه و ارسال آن به سازمان های مرتبط در استان.
     22.          ارائه پیشنهادات لازم درخصوص افزایش کارآیی مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی با توجه به پتانسیل های موجود در استان.
     23.          راه اندازی کرت اندازه گیری دمای اعماق خاک در کرت آزمایشی شخم خورده و آماده سازی آن برای اندازه گیری.
     24.          صدور اخطاریه و اطلاعیه های هواشناسی کشاورزی و ارائه توصیه به کشاورزان، ‌باغدارن و مراکز تولیدی و صنعتی استان.
     25.          اطلاع رسانی توصیه های هواشناسی کشاورزی به صورت گزارش های رادیویی و تلویزیونی.
     26.          قرار دادن بولتن پیش بینی هواشناسی کشاورزی و توصیه های کشاورزی برروی تارنمای اداره کل هواشناسی استان البرز به نشانی www.alborz-met.ir در منوی هواشناسی کشاورزی، در روزهای یکشنبه و چهارشنبه ‌برای دسترسی هرچه بهتر و سریعتر کاربران به توصیه های هواشناسی کشاورزی و همچنین قرار دادن توصیه های هواشناسی کشاورزی بر روی تلفن گویای 134.
     27.          ارسال توصیه های هواشناسی کشاورزی به صورت پیام کوتاه (SMS) به کشاورزان منطقه.
     28.          تهیه جداول و نمودارهای تجزیه و تحلیل پارامترهای جوی به صورت هفتگی، ماهانه و مقایسه با بلندمدت و اعلام به جهاد کشاورزی استان، همچنین قرار دادن برروی تارنمای الکترونیکی اداره کل هواشناسی استان البرز، بخش هواشناسی کشاورزی به منظور استفاده کلیه کاربران.
     29.          ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز و پاسخگویی به دانشجویان رشته های کشاورزی و اقلیم شناسی و سنجش از دور.
     30.          برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور بررسی طرح های مشترک میان دو دستگاه.
     31.          تهیه گزارش تحلیلی اثر عوامل آب و هوایی بر روی رشد و نمو محصولات در استان البرز، ارائه به سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیریت های شهرستان.
     32.          شرکت در جلسات بررسی برنامه عملیاتی هواشناسی کشاورزی کشور.
     33.          شرکت در جلسات ملی کارگروه فنی تخصصی مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی.
     34.          آموزش به کارآموزان (دانشجویان دوره کارشناسی ارشد هواشناسی کشاورزی).