• بدر آباد ناحیه 1


      

       استان نام مرکز طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع از سطح دریا سال تاسیس وضعیت لرستان
     بدر آباد 41 16 48 02 26 33 1158.8 1380 فعال   

     فعالیتهای ایستگاههای هواشناسی کشاورزی بدر آباد خرم آباد:
     1- برگزاری دیسکاشن با حضورکارشناسان جهاد کشاورزی در ایستگاه هواشناسی کشاورزی بدرآباد جمعا 104 جلسه درسال که تیجه آن صدور پیش بینی های هواشناسی کشاورزی و ارسال آن به سازمان هواشناسی ، جهاد کشاورزی وجهت استفاده کشاورزان به صدا و سیما می باشد.
     2- تهیه تعداد 52بولتن هفتگی و ارسال آن به سازمان هواشناسی و بایگانی در استان .
     3- تهیه بولتن ماهیانه به تعداد 12 جلد در سال و ارسال به سازمان و بایگانی در استان.
     4- تهیه بولتن فصلی به تعداد 2 جلد در سال و ارسال به سازمان و جهاد کشاورزی استان لرستان.
      
     5- ثبت و گزارش رطوبت اعماق خاک سه بار در هفته و ارسال آن به سازمان.
     6-انجام تحقیقات هواشناسی کشاورزی بر روی محصولات مختلف به شرح ذیل:
      

      

      
     1-اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی اثر پارامترهای هواشناسی بر روی عملکرد ارقام کلزا دیم(Parade ,Alice ,Elite ,Aviso ,Kvintel ,Elvis ) :
      

     نحوه اجرا به صورت کشت دیم در سه تراکم (6، 8 و 10 کیلو گرم در هکتار) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره کل هواشناسی واقع در شهرستان خرم آباد در پاییز 1386 انجام گردید، و نتایج آن برای تعیین آخرین فرصت برای کاشت کلزا در شرایط آب و هوایی شهرستانهای استان استفاده  شد
     —2-طرح تحقیقاتی به منظور بررسی اثر پارامترهای هواشناسیبر روی عملکرد ارقام مختلف سویا(M7 ، M9 و Loda) در سه تاریخ کاشت :
     —این طرح با عنوان اثر پارامتر های هواشناسی بر روی ارقام سویا با تاریخ کشت اول، 10 و 20 تیر ماه بصورت کشت دوم (بعد از برداشت غلات)انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی(RCBD) در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی اداره کل هواشناسی واقع در خرم آباد طی دو سال (در تابستان 1387 و تابستان 1388 ) به اجرا گذاشته شد
     —3- بررسی اثر پارامترهای هواشناسیبر روی عملکرد ارقام آفتاب گردان:
     این طرح که طی دو و در تابستان 1389 و تابستان 1390 در مزرعه تحقیقاتی اداره کل هواشناسی با عنوان اثر پارامترهای هواشناسی بر روی ارقام آفتابگردان (ایروفلور- آذر گل-فرخ) انجام گردید طرح براساس فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد
     4- بررسی پارامترهای هواشناسی بر روی ارقام ذرت (NS540-AS55-AS51))
     آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار در مرکز تحقیقات اداره کل هواشناسی استان لرستان در شهرستان خرم آباد در ابتدای تیر 1391 بعد از برداشت گندم و جو انجام شد. عوامل آزمایشی عبارت بودند از مقادیر متفاوت رطوبت خاک بر اساس تشت تبخیر با 30 میلیمتر، 50 میلیمتر و 70 میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر و بعد انجام آبیاری  و 3 هیبرید ذرت بنامهای AS55،AS51 و (NS540که از جدیدترین هیبریدهای دانه ای جهان می باشند.
     5-احداث باغ میوه به مساحت 1.5 هکتار در محوطه اداره کل هواشناسی استان لرستان
     این طرح با محویت درخت گردو و تأثیر آن بر روی درختان مجاور مانند هلو، آلبالو، گیلاس، زردآلود و سیب انجام شده است
     6-ایجاد فضای سبز مناسب در محوطه اداره کل و منازل سازمانی به مساحت یک هکتار برای استفاده کارکنان و ساکنین مناز سازمانی و مراجعین احداث کردید