• سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی( تهک) خراسان شمالی

     در راستای عملیاتی شدن برنامه سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی ( تهک ) کارگاه آموزشی با برنامه ریزی و دعوت از بهره برداران نمونه بخش کشاورزی و تعدادی از کارشناسان نهادهای مرتبط بخش کشاورزی به منظورمعرفی سامانه تهک و نیاز سنجی در این بخش برگزار گردید. این برنامه به شکل کارگاه آموزشی یکروزه و 5/2 ساعته، توسط اداره کل هواشناسی در سالن آمفی تئاتر بانک کشاورزی سرپرستی استان انجام پذیرفت.
      
      
     جلسه در ساعت 30/10 با ثبت نام از شرکت کنندگان شروع شد. تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید توسط یکی از همکاران اداره کل هواشناسی و نواختن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران از برنامه های بعدی این جلسه بود..
     در ادامه مدیرکل هواشناسی (آقای بهزادی) با بیان خیر مقدم ، از قبول دعوت اداره کل وحضور مسئولین ، بهره بردارن نمونه بخش کشاورزی و کارشناسان در جلسه تشکر و قدر دانی نموده و با ارائه مطالبی در خصوص کاربردهای هواشناسی در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی، به صورت ویژه شرح فعالیت هواشناسی کشاورزی و تاثیر پارامترهای هواشناسی بر روی عملکرد محصولات کشاورزی(‌ زراعی، باغی، دامپروری و ...)‌به همراه اهم اهداف سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی بیاناتی داشتند.
     بعد از ایراد سخنرانی آقای بهزادی و پخش نمآهنگ فعالیت های هواشناسی و کاربردهای آن، معاون توسعه و پیش بینی (آقای نصرتی) شرحی از چگونگی اجرای برنامه سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی و ارتباط با کاربران نهایی و نیز چگونگی تکمیل فرم های تهیه شده در این زمینه را  ارائه نمودند.
     بخش پرسش و پاسخ از برنامه های پایانی این جلسه بود که طی آن به سوالات تنی چند از شرکت کنندگان پاسخ داده شد.
     در خاتمه فرم های تکمیل شده جهت جمع بندی نهایی جمع آوری گردید. برنامه در ساعت 13 با ذکر صلوات و پذیرایی از شرکت کنندگان پایان پذیرفت.