• خبرنامه شماره 51هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و سوم شهریور ماه سال جاری 216.1 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 239.5 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 90.2 درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 234.5 بوده است که بارش سال جاری 92.1 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته پنجاه و یکم متعلق به منطقه لاهیجان استان گیلان به میزان 280.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه دهلران استان ایلام به میزان 46.7 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه لاله زار استان کرمان به میزان 6.7 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 210
     زمان انتشار: شهریور
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی