• خبرنامه شماره 1 هواشناسی کشاورزی
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هفتم مهر ماه سال جاری 1.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 0.6 میلیمتر بوده است. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 0.8 بوده است. بیشترین میزان بارش در هفته یکم متعلق به منطقه آستارا استان گیلان به میزان 190.7 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه میناب استان هرمزگان به میزان 43.6 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه شهرکرد استان چهار محال و بختیاری به میزان 3.4 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 287
     زمان انتشار: مهر 96
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی