• خبر نامه شماره 2 هواشناسی کشاورزی سال زراعی 97-96
     هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا 14 مهر ماه سال جاری 5.8 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 2.0 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری * درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 2.6 بوده است که بارش سال جاری * درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته سی و نه متعلق به منطقه انزلی استان گیلان به میزان 437.8 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه رودان استان هرمزگان به میزان 40.9 درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه ورزقان استان آذربایجان غربی به میزان 2.4درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 308
     زمان انتشار: مهر
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی