• خبرنامه 12 هواشناسی کشاورزی(97-96)
     خبرنامه
     تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا بیست و پنجم آذر ماه سال جاری 26.4 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 32.8 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 80.5درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 54.2 میلیمتربوده است که بارش سال جاری 48.8 درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته دوازدهم متعلق به منطقه یاسوج استان کهکیلویه و بویر احمد به میزان 19.7 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه بندرعباس استان هرمزگان به میزان 25.5 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان منفی 10.1- درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 250
     شماره : 12
     زمان انتشار: اذرماه
     سال انتشار: 1396
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی