• خبرنامه 17 هواشناسی کشاورزی (99-98)
     هواشناسی کشاورزی
     حلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور: میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا سی ام دی ماه سال جاری 121.8 میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی 116.9 میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری 4.2 درصد بیشتر از سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور 93.3 بوده است که بارش سال جاری 30.6 درصد بیشتر از سال بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته هفدهم متعلق به منطقه آستانه اشرفیه استان گیلان به میزان 174.4 میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه قشم استان هرمزگان به میزان 25.3 درجه سلسیوس و میانگین سرد ترین منطقه بستان آباد استان آذربایجان شرقی به میزان منفی 21 درجه سلسیوس بوده است.
     تعداد بازدید: 116
     زمان انتشار: دی ماه
     سال انتشار: 1398
     مدیر مسئول:
     سردبیر:
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی