• فصلنامه بهار 1393 هواشناسی کشاورزی
     تحلیل وضع هوا و محصول در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
     باسمه تعالی نقش فراسنج های هواشناسی و تاثیر تحلیل بموقع داده های جوی و اقلیمی بر پیش بینی عملکرد انواع محصولات زراعی و باغی در افزایش بهره وری و کاهش ریسک مخاطرات جوی از اهمیت بالایی برخوردار است.با استفاده از دانش آب و هوا شناسی و توجه به کاربردی نمودن آن در عملیات زراعی بویژه ارائه توصیه های دقیق جهت انتخاب ارقام و گونه های گیاهی متناسب با شرایط آب و هوایی و جوی، دستیابی به بهبود امنیت غذایی در کشور را تسهیل می نماید.برای تحقق این امر باید نسبت به تقویت و توسعه شبکه ایستگاه¬ها و مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی و بکار گیری فن آوری¬های نوین و استفاده از تجهیزات پیشرفته، سامانه های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور، مدل سازی پیش بینی های هواشناسی کشاورزی، تقویت سامانه های هشدار دهنده و ... با جدیت بیشتر اقدام نمود. در این فصل نامه تاثیر شرایط جوی و اقلیمی بر روی محصولات کشاورزی تحت مطالعه در ایستگاه¬ها و مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و حاصل تلاش همکاران محترم این مراکز و اداره امور شبکه ایستگاه¬های هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور می باشد که بدینوسیله از همکاری صمیمانه این عزیزان تقدیر و تشکر می گردد .
     تعداد بازدید: 2638
     زمان انتشار: تیر ماه 1393
     سال انتشار: 1393
     مدیر مسئول: محسن جباری
     سردبیر: مسعود حقیقت
    • پربازدیدترین نشریه
    • آخرین مجله/فصل نامه انتشار یافته
    • انتشارات سازمان هواشناسی
    • کتابخانه مرکزی
     نرم افزار آموزش
     نرم افزار پژوهش
     نرم افزار اطلس اقلیمی