• تاریخ انتشار: 1395/06/13
     تعداد بازدید: 4054
     نمودار کمینه دما و بارش از 1اسفند 1395لغایت 3 تیر 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     نمودار کمینه  دما و بارش از 1 اسفند 1395 لغایت 3 تیر 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     برای دریافت اطلاعات کافی است  فایل پیوست را باز نمائید . در فایل باز شده برای هر مرکز نموداری مشاهده می فرمائید که خطوط  قرمز رنگ دمای کمینه در سال جاری( 1 اسفند 1395 لغایت 3 تیر 1396 و خطوط سبز رنگ کمینه دمای سال گذشته (در همین بازه زمانی) و خطوط آبی رنگ متوسط بلند مدت کمینه دما در همین بازه زمانی ( 1 اسفند 1395 لغایت 3 تیر 1396 ) را در دوره آماری 1394-1380 نمایش می دهد و درجه بندی آن بر اساس محور سمت چپ می باشد. نمودار میله ای میزان بارش در 1 اسفند 1395 لغایت 3 تیر 1396 و سال گذتشه (1 اسفند 1395 لغایت 3 تیر  1396 ) را نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت راست می باشد .

      

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: