• تاریخ انتشار: 1395/11/27
     تعداد بازدید: 107
     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 29 بهمن 1395 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی


     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 29 بهمن 1395 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی
      

      

      

      

     برای دریافت اطلاعات کافی است  فایل پیوست را باز نمائید . نمودار میله ای سبز رنگ میزان بارش تجمعی  در 1 مهر لغایت 29 بهمن 1395 و  نمودار میله ای آبی رنگ میزان بارش تجمعی سال گدشته(1 مهر لغایت 29 بهمن ( را نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت راست می باشد .

      

      

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: