• تاریخ انتشار: 1396/10/24
     تعداد بازدید: 5864
     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15 درجه از 1 مهر لغایت 24 دی 1396 در گستره ایران

     مجموع درجه روزهای بالاتر از 10،5،0 و 15  درجه از 1 مهر لغایت 24 دی 1396 در گستره ایران

      

      


     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: