• تاریخ انتشار: 1397/07/25
     تعداد بازدید: 8170
     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 24 مهر 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 24 مهر 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

     برای دریافت اطلاعات کافی است  فایل پیوست را باز نمائید . نمودار میله ای سبز رنگ میزان بارش تجمعی  (1 مهر لغایت 24 مهر 1397 ) و نمودار میله ای آبی رنگ میزان بارش تجمعی دوره بلند مدت (1 مهر لغایت 24 مهررا نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت راست می باشد.

      

      

      

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: