• تاریخ انتشار: 1396/10/26
     تعداد بازدید: 4458
     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 25 دی 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 25 دی 1396 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

     برای دریافت اطلاعات کافی است  فایل پیوست را باز نمائید . نمودار میله ای سبز رنگ میزان بارش تجمعی  (1 مهر لغایت 25 دی 1396 ) و نمودار میله ای آبی رنگ میزان بارش تجمعی دوره بلند مدت (1 مهر لغایت 25 دیرا نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت راست می باشد .

      

      

      

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: