• تاریخ انتشار: 1397/11/03
     تعداد بازدید: 10019
     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 2 بهمن 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

     نمودار بارش تجمعی از 1 مهر لغایت 2 بهمن 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

      برای دریافت اطلاعات کافی است فایل پیوست را باز نمائید. نمودار میله ای سبز رنگ میزان بارش تجمعی(1 مهر لغایت 2 بهمن 1397) و نمودار میله ای آبی رنگ میزان بارش تجمعی دوره بلند مدت (1 مهر لغایت 2 بهمن) را نمایش داده و درجه بندی آن بر اساس محور سمت راست می باشد.

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: