• تاریخ انتشار: 1397/04/30
     تعداد بازدید: 4632
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 29 تیر 1397

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 29 تیر 1397

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر دمای هوا از اول فروردین لغایت 29 تیر ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه  دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: