• تاریخ انتشار: 1399/04/14
     تعداد بازدید: 19815
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 13 تیر 1399

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 13 تیر 1399

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. در نقشه های زیر دمای هوا از 1 فروردین لغایت 13 تیر 1399 ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

        

      

      


      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: