• تاریخ انتشار: 1398/08/01
     تعداد بازدید: 13876
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 لغایت 30 مهر 1398

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 لغایت 30 مهر 1398

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر دمای هوا از اول لغایت 30 مهر 1398 ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

      

      

       

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: