• تاریخ انتشار: 1396/06/18
     تعداد بازدید: 1168
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 28 آبان 1396

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 28 آبان 1396

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر   دمای هوا از اول مهر لغایت 28 آبان ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه  دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است .

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: