• تاریخ انتشار: 1398/10/28
     تعداد بازدید: 16370
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 27 دی 1398

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 27 دی 1398

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر دمای هوا از 1 مهر لغایت 27 دی 1398 ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: