• تاریخ انتشار: 1396/10/24
     تعداد بازدید: 2638
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 24 دی 1396

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 24 دی 1396

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر   دمای هوا از اول مهر لغایت 24 دی ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه  دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.


      

      

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: