• تاریخ انتشار: 1397/07/21
     تعداد بازدید: 5976
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 20 مهر 1397

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 فروردین لغایت 20 مهر 1397

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر دمای هوا از اول فروردین لغایت 20 مهر ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه  دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

      

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: