• تاریخ انتشار: 1397/11/02
     تعداد بازدید: 7411
     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک 1 مهر لغایت 1 بهمن 1397

     پهنه بندی اختلاف کمینه دمای هوا و سطح خاک از 1 مهر لغایت 1 بهمن 1397

     در ایستگاه های هواشناسی دمای کمینه هوا در دو ارتفاع 1.70 و 5 سانتی متری بالای خاک اندازه گیری می شود. درنقشه های زیر دمای هوا از اول مهر لغایت 1 بهمن ترسیم شده است همچنین اختلاف کمینه دمای هوا و کمینه سطح خاک ترسیم و مقایسه شده است.

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: