• تاریخ انتشار: 1397/06/27
     تعداد بازدید: 1162
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 26شهریور 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 26شهریور 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

       در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 26 شهریور 1397 مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: