• تاریخ انتشار: 1397/04/03
     تعداد بازدید: 386
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 2 تیر 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 2 تیر1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      

       در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 2 تیر 1397 مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.

           

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: