• تاریخ انتشار: 1398/12/07
     تعداد بازدید: 10070
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 مهر لغایت 6 اسفند 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از  1 مهر لغایت 6 اسفند 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

         در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 مهر لغایت 6 اسفند 1398 مراکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.

                              

      

      

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: