• تاریخ انتشار: 1398/06/23
     تعداد بازدید: 6544
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 22 شهریور 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از  1 فروردین لغایت 22 شهریور 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

         در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 22 شهریور  1398 مراکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.


        
                    

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: