• تاریخ انتشار: 1398/05/30
     تعداد بازدید: 6061
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 29 مرداد 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از  1 فروردین لغایت 29 مرداد 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

         در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 29 مرداد  1398 مراکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.


      

      
                

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: