• تاریخ انتشار: 1398/04/26
     تعداد بازدید: 5413
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 25 تیر 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از  1 فروردین لغایت 25 تیر 1398 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

         در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 فروردین لغایت 25 تیر  1398 مراکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.

      
             

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: