• تاریخ انتشار: 1397/11/02
     تعداد بازدید: 2300
     نقشه درجه روزهای رشد از 1 مهر لغایت 1 بهمن 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

       نقشه درجه روزهای رشد از 1 مهر لغایت 1 بهمن 1397 در مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی

      در نقشه های پیوست درجه روزهای رشد از 1 مهر لغایت 1 بهمن 1397 مراکزتحقیقات هواشناسی کشاورزی محاسبه شده که کشاورزان عزیز می توانند با مقایسه درجه روزهای این دوره و حالت بلند مدت نسبت به تصمیم گیرهای زراعی خود اقدام نمایند.

      

      

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: