• تاریخ انتشار: 1397/06/14
     تعداد بازدید: 85
     راه اندازی سامانه مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور
     راه اندازی سامانه مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور

     راه اندازی سامانه  مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  کشور

      

     برای اولین بار در کشور و در سازمان هواشناسی کشور سامانه مدیریت مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور به همت متخصصین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان هواشناسی کشور راه اندازی و عملیاتی شد . در این سامانه کارشناسان هواشناسی کشاورزی کشور می تواند داده های اندازه گیری شده در این مراکز را از طریق درگاه Agromet.irimo.ir ارسال تا در بانک داده سازمان هواشناسی کشور ذخیره شود .

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: