• تاریخ انتشار: 1397/06/14
     تعداد بازدید: 2008
     راه اندازی سامانه مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور
     راه اندازی سامانه مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور

     راه اندازی سامانه  مدیریت داده های مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی  کشور

      

     برای اولین بار در کشور و در سازمان هواشناسی کشور سامانه مدیریت مراکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی کشور به همت متخصصین بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان هواشناسی کشور راه اندازی و عملیاتی شد . در این سامانه کارشناسان هواشناسی کشاورزی کشور می تواند داده های اندازه گیری شده در این مراکز را از طریق درگاه Agromet.irimo.ir ارسال تا در بانک داده سازمان هواشناسی کشور ذخیره شود .

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: