• تاریخ انتشار: 1397/07/22
     تعداد بازدید: 652
     تقویم زراعی
     تقویم زراعی

     تقویم زراعی برخی از محصولات کشاورزی در سازمان هواشناسی کشور تهیه شد

     برای اولین بار اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور در راستای کمک به کاربران نهایی حوزه کشاورزی اقدام به تهیه تقویم زراعی محصولات کشاورزی نمود که کشاورزان عزیز می توانند جهت دریافت تقویم زراعی منطقه خود به پیوست زیر مراجعه فرمایند

      فایل پیوست
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: