• تاریخ انتشار: 1397/09/03
     تعداد بازدید: 419
     نواحی مناسب استقرار کندوی زنبور عسل در آذر ماه

      

      

      نواحی مناسب استقرار کندوی زنبور عسل 

      

     برای اولین بار در اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور در راستای کمک به کاربران نهایی حوزه کشاورزی (دامپروری) اقدام به تهیه نقشه مربوط به نواحی مناسب جهت استقرار کندوی زنبور عسل نموده است. کاربران گرامی می توانند فایل ضمیمه را ملاحظه فرمایند.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: