• نظر سنجی
     استفاده از گزارش های جوی و پیش آگاهی های هواشناسی کشاورزی فعلی تا چه حد در بهبودعملکرد کاری شما موفق بوده است ؟
     *
     رای : 6
     جزئیات نتایج
     کد امنیتی : *
    • طرح تکریم ارباب رجوع
    • طبقه بندی
    • نظرسنجی