• نظر سنجی
     چگونه از وضعیت جوی و پیش آگاهی های هواشناسی کشاورزی آگاه می شوید؟
     *
     رای : 8
     جزئیات نتایج
     کد امنیتی : *
    • طرح تکریم ارباب رجوع
    • طبقه بندی
    • نظرسنجی