• پرسشنامه
     نظرسنجی: هواشناسی کشاورزی
     کاربر: ?اربرناشناس
     ردیف پرسش
     1 فعالیت عمده شما در کدام بخش کشاورزی است؟

     2 چگونه از وضعیت جوی و پیش آگاهی های هواشناسی کشاورزی آگاه می شوید؟

     3 پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت اطلاع رسانی هواشناسی کشاورزی چیست؟

     4 درصد اعتماد شما به پیش بینی ها و توصیه های هواشناسی کشاورزی چقدر است ؟

     5 در صورتی که مایل هستید از خدمات رایگان هواشناسی بهره مند شوید لطفاً نام ، نام خانوادگی ، ایمیل، شماره همراه و نام استان و شهرستان محل سکونت خود را ذکر فرمائید ؟

     6 کدام پارامتر جوی بیشترین تاثیر را در عملکرد کاری شما دارد؟

     7 تا کنون کدامیک از پدیده های جوی و اقلیمی زیر به کشاورزی شما آسیب وارد کرده است ؟    • دسته‌بندی
    • لیست نظرسنجی‌ها
     موردی جهت نمایش موجود نیست.