• معرفی سامانه تهک


     باسمه تعالی
      معرفی سامانه توسعه هواشناسی کاربردی( تهک ) کشاورزی
      با توجه به رویکرد جدید در طرح راهبردی سازمان هواشناسی کشور، همه فعالیتها  بایستی در راستای کاربردی نمودن خدمات و توجه به کاربر نهایی مدون گردد . گروههای کاری داده های هواشناسی بسیار متنوع هستند اما یکی از مهمترین آنها فعالین بخش کشاورزی و تامین مواد غذایی می باشند . با این نگرش کاربر نهایی مورد توجه بوده و سازمان به دنبال آن است که از ابتدای نیازسنجی تا انتهای  به کار گیری داده های هواشناسی در کار که منجر به افزایش تولید در بخش مواد غذایی می شود با کاربران نهایی همراه باشد . بر این اساس طرح سامانه توسعه هواشناسی  کاربردی( تهک ) کشاورزی پس از نظر خواهی از استانها تدوین و  برای اجرا مصوب گردید. در ذیل بصورت اجمال دلایل مدیریتی این سامانه مدیریتی  معرفی می گردد :
     1-     محصولات‌ کشاورزی از نظر کمی و کیفی شدیدا تحت‌ تأثیر شرایط جوی هر منطقه قرار دارند. در شرایط مناسب جوی میزان بهره وری کشاورزی و تامین مواد غذایی می تواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد. هم چنین است برای آفات گیاهی و جانوری، به این معنی که در شرایط مناسب آب و هوایی آفات گیاهی و جانوری مانند قارچ ها و حشرات تولید شده و رشد می کنند که می توانند خسارات جبران ناپذیری به کشاورزی وارد نمایند. این تاثیر دوگانه آب و هوا بر کشاورزی خود نشان از اهمیت و حساسیت بالای هواشناسی کشاورزی است. هواشناسی کشاورزی می تواند با مطالعه دقیق هر یک از گونه های گیاهی و آفات مرتبط با آنها در شرایط آب و هوایی منطقه به یاری کشاورز آمده و او را در مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت و مقابله با آفات یاری رساند.
     2-    با توجه به اهتمام دولت تدبیر و امید در راستای اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد امنیت غذایی درکشور، داده‌های هواشناسی و کاربرد آنها در توسعه کشاورزی به خصوص در تولید محصولات راهبردی، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شوند. در واقع استفاده بهینه از امکانات موجود و توجه به زمینه‌های کاربردی داده‌های هواشناسی کشاورزی به صورت جامع می‌بایست مورد توجه قرارگیرد. اما در این بین موانعی مانند منابع انسانی ناکافی، پایین بودن سطح مهارت نیروهای کارشناسی، قدیمی یا ناکافی بودن فنآوری، ضعیف بودن امکانات پردازشی، محدود بودن شبکه پایش در سطح ملی و ناپیوستگی داده های دیدبانی وجود دارند که باعث بروز محدودیت در ظرفیت خدمت رسانی ادارات هواشناسی ‌کشاورزی می شوند. به فهرست مشکلات مذکور می‌توان مواردی همچون عدم انتقال به هنگام داده‌ها از مزارع محلی به مراکز پردازش داده و انتقال نتایج از مراکز مذکور به سطح مزارع به سبب نبود سامانه های برخط و به هنگام تبادل داده و اطلاعات را نیز اضافه نمود.
     3-      برای پیشگری از افت کمی و کیفی محصولات کشاورزی، کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی جوی، بر طرف کردن ضعف سیستم‌های اطلاع رسانی، پیشگیری از اتلاف زمان، انرژی و منابع مالی به دلیل سهل انگاری یا نداشتن کارآیی کارکنان موثر در تولید محصولات هواشناسی کشاورزی، اهمیت پرداختن به ایجاد سامانه ایی برای ترویج اطلاعات هواشناسی کشاورزی آشکار می شود.
     این سامانه که قرار است ارتباط دو سویه با کاربرنهایی را برقرار کند دارای بخش های زیر است:  
      

      

      
     1-     شناسایی کاربران نهایی

      

      

     2-    نیاز سنجی  

      
      
     3-    تهیه داده و محصول  
      
      
     4-    سامانه های توزیع داده و محصول( بر اساس هر گروه کاربری)  
      
      
     5-    ظرفیت سازی( آموزش در درون و برون سازمان )  
      
      
     6-    نظر سنجی و بازخورد

      

      

     7-     مستندسازی