• دریافت پیش بینی،توصیه ها با کلیک روی استان مورد نظر

     ardebil

     پیش بینی بارش پائیز 1395با کلیک بر روی هر استان 

      

     پیش بینی بارش پائیز 1395با کلیک بر روی هر استان

     برای دریافت اطلاعات هر استان کافی است بر روی استان مورد نظر کلیک فرمائید
    • نرم افزارهای هواشناسی کشاورزی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق
     لینک نرم افزار های کاربردی
     instatv3.6
     نرم افزار محاسبه شاخصهای خشکسالی
     نرم افزار محاسبه تبخیر و تعرق کامل