• همدان

      

     الف - راهبرد 1: شناسایی کاربران نهایی
     1-     کلیه کاربران (کاربر نهایی بصورت مستقیم) که از طریق سازمان جهاد کشاورزی، امور عشایری، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، امور اصناف کشاورزی، خانه کشاورز استان معرفی شدند در گروه های 18 گانه راهبرد یک، و زیر نظر یک دبیر در سامانه  مدیریتی تهک کشاورزی استان همدان بشرح جدول ذیل طبقه بندی شدند.
     گروه های کاربری
     نام دبیر
      
     تعداد کاربران مستقم اداره کل
     ردیف
      
     زارعین( گندم)
     محمد حسن باقری شکیب
     10
     1
      
     زارعین( سیب زمینی )
     شهرام حکیمی
     10
     2
      
     زارعین( سیر )
     هانیه شهدوست
     10
     3
      
     باغداران(گردو )
     علیرضا تشکری
     10
     4
      
     باغداران(انگور )
     مهدی اقبال پور
     10
     5
      
     دامداران ( گاو)
     سید محسن موسوی
     10
     6
      
     صاحبان مرغداری ها(مرغ)
     سید فاضل ضیایی
     10
     7
      
     صاحبان کشت های متراکم ( گلخانه داران، پرورش دهندگان)
     زهره شاهمرادی
     5+5
     9و8
      
     زنبورداران
     سیداکبرحسینی
     10
     10
      
     شیلات (آبزی پروران ماهیان سردابی)
     سیده مریم افصحی
     10
     11
      
     عشایر ( دامدار سبک)
     شهره صفری
     10
     12
      
     صاحبان سردخانه و میادین میوه و تره بار و باربری ها
     حسین کریمی جاوید
     3+3+4
     15و14و15
      
     مدیران کشاورزی و کارشناسان
     نادر پیرتاج
     15+5
     17و16
      
     شرکت های و تولید گنندگان نهاده های
     مهدی رضایی
     10
     18
      
     ضمناً تعاونی کشاورزی سیب زمینی کاران بذری استان با 20 عضو بصورت غیر مستقیم از طریق ارسال پیش بینی ها و توصیه های هواشناسی کشاورزی از خدمات این سامانه بهره مند میشوند.
     در سامانه مدیریتی تهک کشاورزی استان همدان در تمامی گروه های کاربری، بهره بردار تعیین شده بجزء نوغانداری که چنین حرفه ای در استان انجام نمیشود.
     توصیه های هواشناسی کشاورزی مجموعاً برای 200 نفر اعضای سامانه مدیریتی تهک کشاورزی اداره کل هواشناسی استان بصورت ماهیانه 1200 پیامک از تاریخ 15 شهریور 94 در حال ارسال می باشد. همچنین توصیه های هواشناسی کشاورزی براساس استعلام بعمل آمده از طریق سازمان جهاد کشاورزی، امور اصناف کشاورزی و امورعشایری استان برای بیش از 5000  هزار کاربر بصورت هفتگی ارسال میگردد.
     راهبرد 2: ارزیابی نیازها و تقاضای کاربران
     نیاز کاربران براساس دستور العمل ارسالی، کتابهای کوانتا، از خود کاربران و در جلسات دیسکاشن بوسیله کارشناسان جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، محققین مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و از اساتید دانشکده کشاورزی در حال تهیه و جمع بندی و ارسال می باشد.
     در بعضی از گروه های کاربری مثل زراعت، باغبانی، دامپروی و مدیران، کارشناسان، مروجین، سازندگان گلخانه و تولید کنندگان نهاده با توجه به ارتباط حضوری، این نیاز ها براساس در خواست کاربران بروز رسانی میشود. و سایر کاربران نیاز هایشان در جلسات دیسکاشن ارزیابی و محصول و اطلاعات لازم تهیه و ارسال میشود .
     در این خصوص جلسات و نشست های تخصصی با کارشناسان جهاد کشاورزی و محققین مرکز تحقیقات برگزار میشود.
     بدین منظور انتخاب اعضاء کمیته تهک کشاورزی استان براساس گروه های کاربری انجام گرفته تا هر گروه تقریباً نماینده ای در جلسات داشته باشد.
       لازم به ذکر است حضور کارشناسان جهاد کشاورزی در جلسات مداوم نبوده و همچنان در این خصوص کمبودهای اساسی مشاهده میگردد. .
     تاکنون برای 18 محصول تحت پوشش استان مستنداتی از نیازها و تقاضاهای کاربران در قالب 18 سند اولیه تهیه گردیده که برای سازمان ارسال شده است. شایان ذکر است دبیران تهک استان به همراه کارشناسان بخش جهاد کشاورزی در 15 مورد بازدید مشترک از مزارع و سردخانه ها و گلخانه شرکت داشته اند.
     راهبرد 3: تولید داده و محصول
     در این خصوص موارد ذیل تهیه و از طریق پیامک با توجه به تغییرات جوی و پیش بینی های انجام گرفته ارسال میگردد.
     الف- پیش بینی دما، بارش، سمت و سرعت باد، رطوبت نسبی، ابرناکی، بارش های شدید، گرمباد، احتمال سرمازدگی، که بصورت دو بار در هفته از طریق پیامک و ارسال فرم دیسکاشن بصورت فکس و ایمیل بر اساس مراحل رشد و نیاز های استخراج شده برای کاربران هر گروه ارسال میگردد.
     ب- آمار داده های وضع هوا بصورت روزانه و ماهانه بمنظور تحلیل مدیران و کارشناسان عضو کمیته تهک تهیه و توزیع میگردد.
     ج- نقشه های وضعیت ترسالی و خشکسالی در بازه های یک ماهه تا یک ساله و پیش بینی فصلی مرکز اقلیم شناسی تهیه و تحویل اعضائ کمیته تهک و بعضی از کاربران میگردد.
     برای تهیه و تولید داده و محصول هر هفته دوبار جلسه بصورت مستمر در مرکز پیش بینی برگزار میگردد. و براین اساس نیاز کاربران تهیه و توصیه های هواشناسی کشاورزی تولید میشود.
     راهبرد 4: سامانه توزیع داده و محصول
     الف – روش های ارسال توصیه ها هواشناسی کشاورزی و پیش بینی های اوضاع جوی و پدیده های جوی به مدیران اجرایی، کارشناسان، مروجین و کشاورزان بشرح ذیل توسط سامانه مدیریتی تهک کشاورزی استان انجام میشود.
     1.       گزارش ها، اعلامیه ها و اخطاریه ها، پیش بینی و بیانیه های علمی، فنی و تخصصی هواشناسی کشاورزی از طریق اطلاع رسانی در جلسات جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، فرمانداری ها، کمیته سرمازدگی و خشکسالی استان به تعداد حدود 400 مورد در هفته انجام شده است. و از طرق ذیل در حال ارسال است.
     2.       پست الکترونیکی ( ایمیل)  50 مورد
     3.       تارنمای هواشناسی کشاورزی بین 5 تا 10 بار
     4.       وب سایت اداره کل روزانه در هفته با دیسکاشن ها 8 مورد
     5.       سامانه پیامک اداره کل 400 مورد در هفته
     6.       ارائه توصیه های هواشناسی کشاورزی از طریق صدا و سیما توسط کارشناسان پیش بینی 8 بار در هفته
     7.       مراکز خدمات جهاد کشاورزی از طریق فکس 8 بار درهفته
     8.       کشاورزان پیشرو بوسیله پیامک 40 مورد در هفته
      
     راهبرد 5: ظرفیت سازی و روش های عملیاتی نمودن سامانه
     بمنظور عملیاتی نمودن سامانه مدیریتی تهک کشاورزی در استان و ارتقای کیفی دانش هواشناسی به کاربران در بخش های مختلف کشاورزی جلسات متعددی با حضور مدیرکل هواشناسی استان بشرح ذیل برگزار گردید.
     1-     معرفی سامانه تهک کشاورزی در جلسه شورای برنامه ریزی استان در حضور استاندار همدان
     2-     برگزاری جلسه ای در دفتر مهندس عراقی معاونت محترم عمرانی استانداری همدان
     3-     معرفی سامانه مدیریتی تهک کشاورزی برای ریاست جدید سازمان جهاد کشاورزی استان. در جهت تشریح سامانه و شناسایی و معرفی بهره برداران انجام گردید.
     4-     معرفی سامانه تهک کشاورزی برای فرماندار همدان، رزن، و اسدآباد و تویسرکان.
     5-     برگزاری چهار جلسه کارشناسی با گروه ترویج جهاد کشاورزی و نمایندگان صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام گرفت.
     6-      برگزاری جلساتی برای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و ستاد حوادث استانداری 
     7-     معرفی سامانه تهک کشاورزی برای نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی در شهرهای همدان، کبودراهنگ، و اسدآباد و تویسرکان.
     8-     صدور ابلاغ و تعیین اعضاء گارگروه استانی و شهرستانی سامانه ترویج هواشناسی کشاورزی (تهک).
     9-     ارسال پیامک برای بیش از 2 هزار کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در خصوص معرفی سامانه.
      
     راهبرد 6: نظر سنجی و باز خورد و روش های آن
     الف - روش چهره به چهره برای کاربران : مدیران، کارشناسان، مروجین، بصورت حضوری و برای بعضی از زارعین، باغداران، گلخانه داران و تولید کنندگان نهاده و دامداران بصورت دعوت در جلسات دیسکاشن هواشناسی کشاورزی و همچنین تماس تلفنی انجام گرفته است. و برای 55 کاربر در گروه های 18 گانه بازخورد تهیه شده است.
     ب- روش استفاده از فنآوری های نوین : در این روش هم از طریق جانمایی فرم نظر سنجی در پایگاه اینترنتی اداره کل هواشناسی استان و هم از طریق تلفن گویا ( ضبط نظر سنجی کاربران ) و استفاده از سامانه پیامکی و مذاکره و دریافت بازخورد از شوراهای محلی روستاها، امور صنفی کشاورزان، خانه کشاورز و ترویج سازمان جهاد کشاورزی انجام شده است.
     تاکنون درخواست دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی تقریباً از طرف 15 هزار کشاورز اعلام شده است که به علت عدم تامین هزینه ها، ارسال پیامک انجام نشده است. در این خصوص جلسه ای با ریاست جهاد کشاورزی آقای مهندس رضوانی جلال در جهت ارسال توصیه ها از طریق سامانه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی انجام شده است.
      
     راهبرد 7: مستند سازی
     تشکیل بانک توصیه های هواشناسی کشاورزی مرتبط به نیاز های هر مرحله. ثبت توصیه های ارسالی در سامانه مدیریتی تهک، جمع آوری صورتجلسات، تهیه بانک توصیه های کشاورزی در وب سایت اداره کل، دریافت تقدیر نامه از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص اجرای سامانه تهک، برگزاری جلسات با فرمانداران شهرستان ها و ارسال نسخه ای از پیامک ها به مسئولین کشاورزی استان، تهیه نرم افزار تهک، و عقد تفاهم نامه با امور عشایری استان و ارسال توصیه به خانه کشاورز، امور اصناف کشاورزی، ترویج جهاد کشاورزی، امور عشایری به منظور اطلاع رسانی همگانی، دریافت پاسخ استعلام در خصوص چگونگی تاثیر توصیه ها و جمعیت تحت پوشش هر نهاد و ارجاع به سازمان مرکزی، و همچنین تکمیل فرم بازخورد از سه کاربر تحت نظارت توسط دبیران و تهیه سند اولیه نیازهای محصولات، خلاصه ای از مسنتد سازی این ادره کل در خصوص اجرای سامانه تهک میباشد.